enfo.se

CATEGORY

Analytics

Organization Details

Review Nudge Security's complete security profile for enfo.se, including supply chain details, privacy policy, terms of service, GDPR compliance, breach history, and more.

What is

enfo.se

?

Enfos konsultverksamhet är nu Epical! Vi är ett renodlat datakonsultföretag med tjänster och expertis som stöttar och möjliggör hantering, tillämpning och skydd av kunders data. Vi ser ansvarsfull användning av data som ett kraftfullt verktyg för att skapa positiv förändring i världen, och som hjälper oss att lösa några av de mest överhängande problemen för våra kunder och för samhället omkring oss.

HEADQUARTERS

HOSTING

HOSTING LOCATION

SUBDOMAINS

 • lyncdiscover.enfo.se
 • bip.enfo.se
 • insights.enfo.se
 • sip.enfo.se
 • www.enfo.se
 • autodiscover.enfo.se

CURRENT USERS IN YOUR ORG

Start a trial to find out

Security Program

SECURITY PAGE

SECURITY PORTAL

BUG BOUNTY

VULNERABILITY DISCLOSURE

TERMS OF SERVICE

PRIVACY POLICY

STATUS PAGE

SECURITY CERTIFICATIONS

SOC2 Compliance
PCI Compliant
HIPAA Compliant
SOC2 Compliance
SOC 2 Compliant
GDPR Compliant
ISO 27001 Compliant
FedRamp Compliant
CSA Star Level 1
Compliant

supply chain

 • HubSpot
 • Microsoft Azure
 • Office
 • Facebook
 • Adobe Acrobat
 • Google Tag Manager

Authentication

AUTHENTICATION / SSO

Supported Okta Features
Login with Google support
Login with Microsoft support
Supports SSO
Two-factor authentication via SMS
Two-factor authentication via E-mail
Two-factor authentication via Hardware
Two-factor authentication via Software
Two-factor authentication via TOTP
Two-factor authentication via U2F

OAUTH GRANTS in your org

Start a trial to find out

oauth details

Stop worrying about shadow IT security risks.

With an unrivaled, patented approach to SaaS discovery, Nudge Security inventories all cloud and SaaS assets ever created across your organization on Day One, and alerts you as new SaaS apps are adopted.